Tevens CD Presentatie van Ben's nieuwe Dans CD!

 www.ben-heart.nl

 

 

Beste bezoekers,

Afgelopen zaterdag  hebben we een grandioze "Friends for Friends" dag gehad.

 

Een dag samen met Vrienden, Fans en genodigden. En dat alles voor de goede doelen van de Ben-Heart Foundation. Voor meer informatie over deze projecten, kijk dan (hierboven) in het menu Foundation.

Deze  foto reportage bevateen 12 aantal index pagina's met kleine foto's.
Klik op een kleine foto en deze wordt vergroot.
Klik op de linker- of rechter-kant van de foto, voor de volgende of de vorige grote foto.

 Foto's bekijken

 

 

* Copyright by G.Matthieu of de eigenaars die hier hun foto's hebben gepubliceerd.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvuldiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de rechthebbende die hun foto's hier publiceren.
 

Bovenstaande index is van website www.Ben-Heart.nl