Bezoek aan het Weeshuis Elisama te Singaraja op Bali. Dankzij de giften van The Ben-Heart Foundation en de Speciale Friends, kunnen we deze kinderen weer wat extra's geven, en zien we stralende snoetjes.

Eerste pagina Volgende pagina 1-27 (van 78 gevonden)
Pagina 1 van 3 Volgende pagina

* © Copyright by G.Matthieu of de eigenaars die hier hun foto's hebben gepubliceerd.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvuldiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de rechthebbende die hun foto's hier publiceren.
 

Bovenstaande index is van website www.Ben-Heart.nl